Elke week stelt een lid van de "werkgroep 2012" zich voor aan het publiek.

Op 2 oktober 2012

Deze week is het de beurt aan Anne-Catherine CNOCKAERT

Eerst even voorstellen.

Ik ben Anne-Catherine Cnockaert, 40 jaar, licentiate in de rechten en wonende in het Anne-Catherine CNOCKAERTcentrum van Wervik, Molenstraat 35. Wie me kent, weet het : ik ben een sociaal persoontje met een uitgesproken mening en geen blad voor de mond, wat ik denk zeg ik altijd luidop en met mij krijg je nooit verrassingen achteraf. En ja, soms noemen ze me wel een grote mond of flapuit, maar dan wel één met een klein hartje en een groot rechtvaardigheidsgevoel.

Ik ben in mijn vrije tijd al sinds mijn jongste jaren compleet begeesterd door de natuur en dieren enerzijds en muziek (piano en orgel) anderzijds. Rust, eenvoud en eenzaamheid tijdens lange wandelingen in de bossen (die Wervik helaas niet bezit) met mijn honden zijn voor mij dan ook onmisbaar. Respect voor de natuur en onze aarde en respect voor de kleine dingen des levens zijn voor mij het hoogste goed.

Vanwaar mijn gedrevenheid voor N-VA en de gemeentepolitiek?

Ik heb een erg idealistische kijk op politiek. Ik beschouw het immers bijna als een morele verplichting, soms zelfs een opoffering, om actief te zijn en te blijven in de politiek. Ik ben er immers van overtuigd dat het huidig vastgeroest en compleet misgroeid politiek systeem zo sterk moet veranderen dat er bijna een aardbeving voor nodig is. Politiek enkel in het algemeen belang : los van machtswellust, postjes, vastgegroeide anomalieën en misplaatst machtsmisbruik is waar ik van droom. Geen eenvoudige opdracht als men ons land op alle niveaus bekijkt… En ik denk dat N-VA voor deze nodige aardbeving kan zorgen!

De thema’s die mij het meest boeien zijn het recht op veiligheid voor iedereen, het immigratieprobleem met de vele daaruit voortvloeiende maatschappelijke problemen, een menslievend doch correct sociaal beleid en last but not least  natuur en leefmilieu.

Wat willen we verwezenlijken / veranderen in WERVIK?

Ik denk dat de eerste en grootste verwezenlijking is om in Wervik anders en op een correcte manier aan politiek te doen, dit wil zeggen dat er op objectievere wijze met grote dossiers wordt omgesprongen, dat er veel beter en zuiniger omgesprongen wordt met de gemeentefinanciën, dat beleidsvoerders niet vergeten dat ze de kostbare centen van de belastingsbetaler in handen hebben en hierbij een grote verantwoordelijkheid dragen. Dus geen prestigeprojecten om zichzelf in de bloemetjes te zetten maar enkel beleid in het algemeen belang en met een veel betere communicatie naar de burger toe. En ik denk dat onze ploeg hier geknipt voor is!                                                                                                                                                   Ook Ook droom ik van een veel groener Wervik, de aanplant van een bos en een vooruitstrevend milieubeleid met responsabilisering van zowel de overheid (meer respect voor het weinige groen en oude bomen die Wervik bezit) als de burger (groen is een kostbaar iets waar iedereen mee zijn steentje voor moet bijdragen).

De laatste 12 jaar ging Wervik ook in een sneltempo bergafwaarts, met onder meer veel leegstand van handelszaken als gevolg. Er is nood aan een preventief beleid dat het nooit meer zover laat komen. Want om 12 jaar neerwaartse spiraal door het vorige bestuur weg te werken heb je zowat dubbel zoveel tijd nodig om het weer goed te krijgen. Dus anticiperen door Wervik op te waarderen! En daar heeft N-VA Wervik-Geluwe heel veel ideeën voor!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is