5 Speerpunten

Op 29 september 2012

Vlaamse stad

Wervik-Geluwe is een Vlaamse stad en kreunt nog steeds onder een toenemende verfransing. Van alle nieuwkomers, ongeacht hun origine, verwachten we dat ze onze taal aanleren. Kennis van het Nederlands geeft immers de meeste waarborgen om snel in onze maatschappij geïntegreerd te geraken en opent de deuren naar onderwijs,  de arbeidsmarkt en het verenigingsleven. Het is een elementaire vorm van respect voor de samenleving waarin men zich vestigt.

Veilige stad

Als grensgemeente bevinden we ons in een kwetsbare positie voor zowel kleine als grote criminaliteit: inbraken in woningen en handelszaken, ramkraken, homejackings, vandalisme, drugs, enz. Efficiënte politiecontroles, zowel overdag als ’s nachts, zijn een absolute must. Veiligheid verhoogt de levenskwaliteit van iedere burger. Een doeltreffend preventiebeleid op alle vlakken en niveaus gekoppeld aan een kordate aanpak is dus onmisbaar. Ook de verkeersveiligheid in onze gemeente is een belangrijke prioriteit.

Vriendelijke stad

Een gezonde en aangename stad steunt maar al te vaak op een actief verenigingsleven. De vele verenigingen en hun vrijwilligers dienen dan ook voldoende ondersteund te worden, onder andere met aangepaste accommodatie. De uitstraling van onze stad kan ook veel beter. Een groenere en nettere stad wordt een meer leefbare stad, een meer leefbare stad wordt een aantrekkelijkere stad. Dit zorgt voor nieuwe inwoners en toeristen die op hun beurt de lokale economie doen bloeien. Dit komt onze levenskwaliteit, welvaart en “goed gevoel” ten goede. Een actief doch realistisch gevoerd sociaal beleid is hierbij het sluitstuk.

Vernieuwende én duurzame stad

Het toekomstig bestuur moet dringend nieuwe klemtonen leggen op verschillende beleidsdomeinen: ruimtelijke ordeningsprojecten met een goed overwogen lange termijnvisie, kwaliteit van het straatbeeld in het centrum moet meer uniform en aantrekkelijker, streven tegen verloedering van het huidige patrimonium en voor duurzaamheid bij nieuwe projecten. Nieuwe beleidsinitiatieven zorgen ook voor een economisch duurzame stad waarbij we de administratieve overlast voor de burger en bedrijven wensen terug te dringen.

Verantwoord bestuur

De lokale overheden hebben een voorbeeldfunctie te vervullen. De beschikbare beleidsmiddelen dienen efficiënter beheerd te worden. Investeringen dienen correcter gebudgetteerd en opgevolgd te worden. Zo komt er financiële ruimte vrij voor andere projecten en kan de enorme schuldenlast verminderd worden. Hierbij moet de burger meer inspraak krijgen en het stadsbestuur moet de durf hebben om ook effectief een uitspraak te doen. Knopen moeten doorgehakt worden want een goed bestuur zendt de burger niet van het kastje naar de muur.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is