Patrimonium

Nieuws over dit onderwerp

Herbestemming kerken

Wij zijn voorstander om een aangepast kerkenbeleidsplan op te maken omdat wij dan volop kunnen subsidies krijgen voor renovaties voor alle kerken.Tegelijk hebben wij aan het centraal kerkbestuur …