Afval kost geld

Op 8 mei 2013

Met DIFTAR stappen we een nieuw tijdperk binnen.

Containerpark Van 1 juni 2013  tot 31 juli 2013 zullen  gewone gezinnen gebruik leren maken van het  volledige Diftar systeem, zonder dat ze effectief moeten betalen.
  Vanaf 1 augustus 2013 gaat de definitieve fase van de toepassing van het Diftar systeem in voege…  Betalen  wordt dan een  feit.
Voor elke afvalsoort is er een andere prijs.

Een overzicht :

Deze prijzen gelden per gezin ( personen ingeschreven op een domicilie) en per jaar. Dit enkel voor personen die wettelijk ingeschreven zijn in Wervik, Menen en  Wevelgem.  We maken een onderscheid tussen 3 categorieën afval:

1)     GROEN = GRATIS 

  • AEEA: afgedankte elektrische en elektronische apparaten o.a.  grote en kleine huishoudelijke apparatuur, IT en telecommunicatietoestellen, verlichtingsapparatuur ( ook zaklampen), speelgoed, apparaten voor sport en ontspanning, automaten, elektrisch en elektronisch  gereedschap….
  • Banden
  • Elektrische kabels
  • Hol glas ( glasbol): o.a. flessen, bokalen, glazen…
  • KGA: klein gevaarlijk afval: o.a. verven, lijmen, motorolie, frituurvet en frituuroliën, bestrijdingsmiddelen, chemicalën, schoonmaakmiddelen, cosmetica, producten met kwik  (TL lampen), auto-accu’s, brandblussers, batterijen….
  • Metaal: alle ferro- en non- ferromaterialen o.a. aluminium potten en pannen, schroot, kachels, scharen , ladders, spijkers, velgen, buizen…
  • Papier en karton
  • Textiel

 

2)     ORANJE 

Eerste 1000 kg per gezin en per jaar GRATIS

Voor de aanvoer van 1000 naar 2000 kg geldt een basistarief van 0.025 euro/kg.

Boven de 2000 kg is volgende prijstabel van toepassing:

 

€ per kg

Tuinafval

0,065

Steenpuin

0,025

Aarde

0,025

Asbestcement

0,160

Gipsafval

0,200

Houtafval

0,040

Vlak glas (o.a. ruiten, tafels, serres

0,050

Plastics (hard)

0,260

Bloempotten in plastic

0,020/zak van 1 l

Folies in plastic

0,020/zak van 1 l

Piepschuim (isomo)

0,002/zak van 1 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)     ROOD: 

ALTIJD BETALEND !

Brandbaar grof vuil ( perscontainer):  0,125 euro /per kg

Ook NIEUW : vanaf 1 augustus 2013

  • Retributie :  compostvat € 30,00

                           compostbak : € 45,00

  • We zullen ijveren om de openingsuren van het containerpark op zaterdag uit te breiden tot 16 h

        Drie veelgestelde vragen

1)  Ik kom naar het containerpark met in mijn wagen: brandbaar grof vuil, piepschuim en een  kapotte computer. Hoe zal men mijn kostprijs berekenen ?

→  als je afval mee hebt uit de verschillende categorieën  rood, oranje en groen , dan moet je inderdaad 3 maal op rijden. Men hoeft echter niet binnen en buiten te rijden.

In de containerparken zullen kaartjes voorzien zijn met richtlijnen hoe je best je auto kan laden om zo het containerparkbezoek te vergemakkelijken.

2) Kan men PMD afval zo maar deponeren in het containerpark?

→  Neen, men moet PMD mee pakken in de ‘blauwe zak’ en dit afval ook storten met de ‘ blauwe zak’.

3) Ik krijg de ‘asbestplaten’ niet in de voorziene zakken. Mag ik die platen zo maar kapot slaan?

→ Mirom stelt zakken ter beschikking voor asbestafval. Deze zijn echter niet verplicht.

Het is volledig uit den boze asbest stuk te slaan , daar juist het stof , dat dan vrij komt , een heel negatieve invloed heeft op je eigen gezondheid en die van anderen.

Ik hoop jullie met deze info wat klaarheid gebracht te hebben in de soms ietwat complexe  ‘containerparkwetenschappen’ en heb je nog een vraag, blijf er niet mee zitten maar neem gerust contact met me op.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is