De stad ligt er op veel plaatsen vuil bij

Op 20 juli 2011

Glasbol "Ter Hand"Het openbaar domein in Wervik moet beter onderhouden worden. Dat beweert althans de plaatselijke afdeling van N-VA.

"Het Groenboretje op de hoek van de Oost- en Hellestraat is een typisch voorbeeld van het feit dat het openbaar domein beter onderhouden moet worden. Er staat een bord dat aanduidt dat het beheer er op een ecologische wijze gebeurt. Dat wil zeggen dat er geen pesticiden gebruikt
worden, maar de stad kan toch bosmaaiers inzetten om het netjes te houden?", aldus gemeenteraadslid Belinda Beauprez (N-VA).
Een ander voorbeeld is de wijk Ter Hand in Geluwe. Vorig jaar heb ik tijdens de gemeenteraad al eens gewezen op het onkruid op de brug naar Ter Hand. Ook dit jaar staat de brug opnieuw vol vuile begroeiing, waardoor de afwatering in het gedrang komt, met gevaarlijke situaties tot gevolg."

Aan de glasbolcontainer op Ter Hand moeten de bewoners zelf initiatieven nemen om het onkruid te bestrijden. Daarnaast kampt ook de verkaveling op de Moerput in Geluwe met het probleem. Rond de zitbank is het daar een echte wildernis.

Gemeenteraadslid Anne-Catherine Cnockaert (N-VA) heeft haar bedenkingen bij het beheer op ecologische wijze. "Ik ben daar een voorstander van, maar ecologisch beheer staat niet gelijk aan
verwaarlozing. Een overheid hoort een voorbeeldfunctie te hebben en zijn terreinen als een goede huisvader te beheren. Het stadsdomein Oosthove is een voorbeeld van hoe het niet moet."

"We investeren elke dag in opruimen", reageert de bevoegde schepen Bercy Slegers (CD&V).

"De Groene Brigade (twee arbeiders van de stedelijke groendienst, nvdr.) is dagelijks op pad. Een sluikstort wordt binnen de dag opgeruimd. De nieuwe straatveegmachine is in aantocht. Uiteindelijk is het een werk van iedereen want conform het politiereglement moet iedereen voor
zijn eigen deur vegen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is