Golf van inbraken en ramkraken in de grensstreek

Op 26 maart 2012

Mondelinge vraag aan de Heer gouverneur Decaluwé met betrekking tot de aanhoudende golf van inbraken en ramkraken in de grensstreek en de extra patrouilles ( provincieraad 22 maart 2012)

Als reactie op de aanhoudende golf van inbraken en ramkraken in de grensstreek worden nu extra patrouilles ingezet in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen na het veiligheidsoverleg dat u had samen met de bevoegde politiediensten. Hierbij wordt beroep gedaan op het Centraal Interventie Korps (CIK) van de federale politie. De speciale eenheden zullen wekelijks één of twee keer per week per nacht worden ingezet en als het nodig zou blijken, dan kan er nog extra mankracht opgevorderd worden.

Denkt u dat dit voldoende zal zijn om deze alarmerende tendens de kop in te drukken? Had dit al niet veel vroeger moeten beslist worden? In Wervik, de gemeente waar ik woon is de situatie de laatste tijd onhoudbaar geworden.

U verklaarde met betrekking tot deze zaak ook dat het onveiligheidsgevoel opnieuw de kop moet ingedrukt worden en dat de situatie ernstig doch niet onomkeerbaar is. Dat de situatie niet mag overroepen worden en dat in andere regio’s de cijfers nog veel slechter zijn. Ik vind echter dat men zich niet moet spiegelen aan waar het slechter gaat maar aan waar het beter gaat. Het is niet het “onveiligheidsgevoel” dat de kop moet ingedrukt worden maar de onveiligheid en de criminaliteit zelf. Door te zeggen dat het onveiligheidsgevoel de kop moet ingedrukt worden legt u volgens mij de verantwoordelijkheid bij de burger en niet bij degenen die de misdrijven plegen, maar dit terzijde. Het belangrijkste is dat er maatregelen komen.

Een grensgemeente als Wervik heeft het na de politiehervorming moeten stellen zonder 24u–permanentie op haar grondgebied, een desastreuze beslissing die wij al jaren aankaarten zonder gevolg.

Deze golf van inbraken en de grenscriminaliteit hebben niet alleen een impact op de veiligheid maar ook onrechtstreeks op de economie van een aantal gemeenten. Gemeenten als Wervik en Menen kampen met een erg grote leegstand van handelszaken. Op lokaal vlak worden serieuze inspanningen gedaan om nieuwe startende handelszaken aan te trekken, maar die zijn niet geneigd om zich vlug te komen vestigen in een gemeente met dergelijk probleem van inbraken en ramkraken. Het geeft een onterecht negatief imago aan een gemeente, iets wat echt dringend moet aangepakt worden.

Ziet u in de huidige context nog andere en extra mogelijkheden om de grensstreek en onze provincie in het algemeen te beschermen tegen deze alarmerende tendens?

Anne-Catherine Cnockaert
Provincieraadslid N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is