N-VA Wervik-Geluwe zegt ‘ NEEN ‘ aan snerthandel in Wervik

Op 30 maart 2013

Op de site van NV Ghesquiere wil men een kwekerij voor 161200 nertsen.

Europa adviseert het verbod op kwekerijen; Nederland (naast China en Denemarken, de 3de bontproducent ter wereld) verbiedt de kweek vanaf 2024. Deze is al verboden in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Bulgarije en Kroatië (vanaf 2017).

Momenteel zijn in België 19 kwekerijen goed voor 150000 nertsen. (Nederland 157 kwekerijen)

N-VA wil een uitdoofbeleid (over 10 jaar) en een Europese aanpak.

Door het aangekondigde verbod op nertsenkwekerijen steken Nederlandse bedrijven de grens over om hun lucratief handeltje verder te zetten.

Wij willen deze mega-nertsenfarm  niet in ons landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

De negatieve gevolgen voor het milieu worden zelfs door Creafarm, het studie bureau dat de belangen van NV Ghesquiere verdedigt, niet ontkend. Ze worden wel van de hand gedaan als: niet ‘significant’ (het stopwoord van het bureau) en het sussende ‘ze overschrijden het opgelegde tolerantieniveau niet’ kan ons geenszins gerust stellen.

De aanslag op het milieu bestaat uit:

  • ·         Ernstige geluidsoverlast (60 ventilatiemotoren die dag en nacht zullen draaien).
  • ·         Geurhinder: voeder gemaakt van kippenslachtafval en het vismeel verspreidt een lijklucht.   Er zou een geurreductie zijn van 40% en een amoniakreductie van 70% wat nog een aanzienlijk restant betekent.
  • ·         Afvoer van dode dieren. 
  • ·      Insectenplagen, ratten en muizen in de buurt. De niet –vliegendoorlatende deuren klinken futuristisch en boezemen ons maar weinig vertrouwen in.
  • ·      Nertsen kunnen ook ontsnappen of vrijgelaten worden door dierenactivisten.                                       Grote bedrijven worden daarom omgevormd tot versterkte forten.  Door de omvang zal het bedrijf wellicht  menigmaal mikpunt zijn van protestacties, wat de gemeente een aardige duit  aan veiligheidsmaatregelen zal kosten.
  • ·      Eenmaal in de natuur zijn de nertsen, ontsnapte roofdieren, vol antibiotica en resistente ziektekiemen, die een ravage kunnen aanrichten bij huisdieren en in nabijgelegen natuurgebieden  zo mogelijk schade aanrichten aan het lokale ecosysteem.

Het  Vengebied dat  ten zuiden van de site ligt wordt dus niet alleen bedreigd worden in zijn waterhuishouding maar ook in het jarenlange opgebouwde faunabestand.

Dolgedraaide dieren kunnen  zowel mens als dier aanvallen.

  • ·      De ontsnapte dieren  vormen ook risico’s voor de lokale en regionale volksgezondheid (zoönatische ziektes en multiresistente bacteriën). De gekweekte (Amerikaanse) nerts heeft nagenoeg geen enkele natuurlijke vijand en kan zich dus razend snel verspreiden. Deze soort  zal een bedreiging zijn voor de inlandse Europese soort.
  • ·      En dan is er nog het ethische verhaal:  onnodig dierenleed voor luxe nertsen-produkten.   We krijgen te maken met overgestresseerde dieren, die zeer agressief zijn en zichzelf verminken.  Ze worden gekweekt in te kleine kooien en, hoewel de dieren ook in het water leven, krijgen ze geen zwemgelegenheid. Volgens een studie van de Europese autoriteit voor Voedselveiligheid is er een heel hoog sterftecijfer onder de jonge nertsen.
  • ·      In onze poging om toch een positieve factor te vinden , komen we bij de’ werkgelegenheid ‘, maar die is zeker niet ‘significant’.  Het  bedrijf zal 12 werknemers tewerkstellen en dan nog hoofdzakelijk in seizoensarbeid. De aard van de aangeboden jobs (contact met mest, de dierengeluiden en het massaal vergassen van de dieren) zullen die arbeidsplaatsen zeker niet tot de meest gegeerde maken.

 

Wij hebben het wel gehad in Laag Vlaanderen; door het alsmaar toenemende aantal milieubelastende bedrijven daalt de waarde van onze woonhuizen.

De Menensteenweg mag niet ‘ de niet-welriekende  steenweg’ worden!

Dit  bedrijf geeft geen enkele meerwaarde aan onze stad. Het zadelt ons integendeel op met een imago dat 87 % van de Belgische bevolking verfoeit: kweken en doden van dieren om  toe te geven aan de eisen  van bepaalde burgers die de nerts als statussymbool niet kunnen missen.

Schriftelijke bezwaren kunnen worden toegezonden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Mondelinge bezwaren kunnen worden medegedeeld aan de Burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

 

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is