N-VA verheugd en verrast door steun oppositie voor haar voorstellen

Op 26 oktober 2012

N-VA Wervik-Geluwe heeft de neiging nationaal CD&V voorzitter Wouter Beke te geloven
wanneer hij zegt dat de CD&V geen eigen verhaal meer heeft. CD&V Wervik heeft hiervan het voorbeeld: de partij heeft niets in haar kiesprogramma staan over integratie en neemt nu het lokale N-VA programma over bij gebrek aan eigen visie.

N-VA Wervik-Geluwe reageert verheugd en verrast op de steun die ze van de grootste oppositiepartij (CD&V) krijgt voor de verschillende voorstellen omtrent integratie in het
verkiezingsprogramma van N-VA Wervik-Geluwe.

Verheugd omdat steun voor goede ideeën bijdraagt aan duidelijkheid voor de Wervikse bevolking. Integratie moet een positief verhaal worden maar met duidelijkheid naar de vrager toe. Hierbij vragen wij een goede aanpak die ook rechtvaardig is. Iemand die zich integreert, Nederlands en opleidingen volgt maakt hierdoor een sociale promotie. De taalbarrière wordt weggewerkt om toe te treden tot het verenigingsleven, ouders kunnen kinderen helpen met hun
huiswerk, en hebben een betere kans op een stabiele job waarbij de persoon die integreert meer bijdraagt aan de algemene welvaart.

Verheugd
omdat de steun voor dit idee ook aantoont dat er binnen de gemeenteraad bruggen kunnen gebouwd worden, en dat de CD&V hierbij nogmaals aantoont dat de ideeën van onze lokale N-VA afdeling goede ideeën zijn. Voor iedereen die meeschreef aan het lokale programma is dit een
leuke opsteker.

Verrast,
want het valt echter op dat CD&V de laatste weken meer en meer ideeën van N-VA overneemt. We  verwijzen hierbij naar het verhaal omtrent prijsdifferentiatie voor het gebruik van het lokale zwembad, waarbij N-VA nadrukkelijk als eerste opkwam om de Wervikse belastingsbetalers - en hun kinderen - minder te laten betalen dan bezoekers.

Verrast omdat CD&V toch 24 jaar de voorzitter van het OCMW leverde en ze integratie niet wensen te vermelden in hun programma. Eveneens verrast omdat CD&V hieraan nu plots een schependomein wenst te verbinden. Dit belangrijke thema dient volgens ons collegiaal uitgewerkt te worden. En N-VA is hierbij loyaal naar zijn kiezers toe, en naar zijn coalitiepartners.

Hiermee bewijst CD&V dat de N-VA een partij is die goede ideeën heeft, die een ruime steun van de bevolking geniet. Wij danken CD&V voor deze steun en zullen ons blijven inzetten voor een
goede integratie in een correcte toepassing van rechten en plichten.

namens de Wervikse N-VA fractie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is