Nabeschouwing gemeenteraad 05 mei 2015

Op 11 mei 2015

 De gemeenteraad verliep redelijk vlot, waar door de zitting op een redelijk uur afgesloten werd.

Schepen Belinda Beauprez startte met de toelichting van de dossiers voor wijk De Witte Poorte en wijk Stampkotstraat betreffende de uitvoering van de wegen-en rioleringswerken.  Verdere verfraaiing van onze stad en zijn deelgemeenten kunnen we alleen maar toejuichen.

Daarna volgde de uitbreiding van het reglement inzake de nachtwinkels. Als stadsbestuur maken we de keuze om aan dit reeds bestaande reglement de tabakswinkels toe te voegen.  Geen overlast door wildgroei aan tabakswinkels in onze stad, daar staan we voor.  Deze aanpassing is nodig omdat de nachtwinkels zich nu als tabakswinkel laten registreren om zo de taksen te ontlopen enerzijds.  Anderzijds wordt hiermee de kans op wildgroei aan tabakswinkels ten allen tijde tegengegaan.  Verbaasd was ik over de reactie vanuit de oppositiebanken.  Hoe kan er efficiënt beleid gevoerd worden indien we hun manier van werken zouden volgen?  De CD&V ziet blijkbaar geen graten in een eventuele forse toename van tabakswinkels in onze stad, want volgens hun discours zijn we per slot van rekening de tabaksstad.  Natuurlijk zijn we de tabaksstad, maar wat heeft het toeristisch aspect hiermee te maken? Moeten wij dan mensen aanmoedigen en aanzetten tot roken? Dat bij een toename van tabakswinkels, de bestaande winkels een deel van hun omzet zouden verliezen is misschien voor de oppositie een bijzaak?  Want een roker, zal niet meer gaan roken omdat er meer winkels zijn.  Is  een eventuele toename van tabaks- of nachtwinkels die onvermijdelijk voor overlast zorgen, voor hen dan ook maar een detail?    Het motto van de oppositie is dat het  probleem misschien aangepakt kan worden indien het zich stelt.  Maar is het dan niet te laat?   Ik ben in ieder geval blij om deel te maken van een partij die liever voorkomt dan geneest.  Een partij die samen met onze coalitiepartners kiest voor veiligheid, gezond verstand en efficiëntie.

De aardbeving in Nepal beroert iedereen. Het zal dus niemand verrassen dat de toekenning van €2500 aan het consortium 1212 unaniem goedgekeurd werd.

Iedereen, zelfs over de partijgrenzen heen, deelt zijn of haar bezorgdheid betreffende de vertraging van de Leiewerken.  Het logge Franse apparaat zorgt er nogmaals voor dat er onzekerheid ontstaat over de timing.  Hopelijk wordt de voorgestelde aanpassing van de fasering goedgekeurd.  Dit houdt in dat men aan Vlaamse zijde verder kan werken.  Men zou als volgende fase de brug installeren en nadien pas de oevers aan Franse zijde aanpakken.  We duimen alvast dat we met de hulp van onze Franse collega’s deze goedkeuring erdoor krijgen.

Tot daar dan de gelijkgezindheid. 

De perikelen omtrent het plotse verdwijnen van de schilderijen uit het oud-gemeentehuis in Geluwe, doet al een tijdje bij velen de wenkbrauwen fronsen.  Hoe kan men nu het ontvreemden van schilderijen als ludiek bestempelen?  Terecht wees schepen Belinda Beauprez tijdens de gemeenteraad erop dat deze ‘ludieke actie’ wel diefstal is.  Er werd inmiddels een PV opgesteld.   Nu nog enkel hopen dat deze portretten even verrassend terug opduiken zoals ze verdwenen zijn.  

Geloof het of niet maar natuurlijk kwam de verkoop van het oud-gemeentehuis op de proppen.  Geloof het of niet maar de oppositie blijft maar dovemansoren hebben hieromtrent. Geloof het of niet maar de oppositie blijft maar olie op het vuur gooien door desinformatie rond te bazuinen.  Ja, de plannen zijn er wel degelijk om het oud-gemeentehuis van de hand te doen. Maar niet zonder de garantie dat dit, voor velen een bijzonder pand, in ere  gehouden wordt.  Niet zonder dat het stadsbestuur alle mogelijke pistes overlopen heeft om het behoud van de gevel te garanderen.         Ja, het stadsbestuur wil een bruisende stad en  bruisende deelgemeentes.  Ja, het bestuur beheert als een goede huisvader.  Ja, als bestuur kiezen we ervoor om een pand dat niet optimaal benut is te verkopen, zodanig dit mooie pand een betere bestemming  kan krijgen en weer kan schitteren.  Ik ben ervan overtuigd dat velen dit met ons onderschrijven!

Hierna eindigden we de zitting met nog enkele punten achter gesloten deuren.  Hierover kan ik dan uiteraard niets vertellen. Een zitting achter gesloten deuren betekent immers dat alle hierin besproken zaken binnenskamers blijven. Jammer genoeg merkten we ’s anderdaags dat sommigen dit niet zo nauw nemen...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is