Nabeschouwing gemeenteraad 16 december 2014

Op 27 december 2014

Bij het aanschouwen van de agenda leek het erop dat de laatste gemeenteraad van het jaar een marathonzitting zou worden.  Met maar liefst 32 punten op de agenda, waaronder de goedkeuring van de aanpassingen van het meerjarenplan en van de budgetten 2015 voor Stad en OCMW, zou dit wel eens tot in de late uurtjes kunnen duren… 

Bij aanvang van de gemeenteraad werd ons door de gemeenteraadsvoorzitter Philippe Deleu (N-VA) gevraagd om een bijkomende gemeenteraad te voorzien op maandag 29 december,  omwille van de benoemingen in ons brandweerkorps. Vanaf 1 januari 2015 treden wij toe bij de brandweerzone Westhoek.  Hierdoor zullen we als stadsbestuur niet meer gemachtigd zijn om o.a. benoemingen door te voeren.  Een goede reden dus om de openstaande functies vooralsnog in te vullen. 

Bij het punt betreffende het budget en meerjarenplan van het OCMW,werd de aandacht vooral gevestigd op de onzekerheid omtrent de subsidies voor de bouw van het rust- & verzorgingstehuis van Ter Beke in Geluwe.  De voorzitter, Sonny Gesquiere (SP-a) benadrukte de keuze van de coalitie om zo vlug mogelijk de bouw op te starten. Men kan er niet omheen dat er zich een oplossing opdringt gezien de lamentabele toestand van het rusthuis. Als coalitie zijn we er bewust van dat hierdoor verschillende keuzes gemaakt moeten worden. Toch zal men er als coalitie er op toezien dat er efficiënt en spaarzaam bestuurd wordt, zodat de werking en de vooropgestelde visie alsnog uitgevoerd kan worden.  

Schepen Belinda Beauprez (N-VA) lichtte het stadsbudget 2015 en de wijziging van het meerjarenplan toe. Ze stelde dat er geen koerswijziging is van het bestuur. Met de komende indexsprong worden de personeelskosten getemperd. Het bestuur besliste echter om dit te compenseren met de verhoging van 1€ per dag van de maaltijdcheques.    Alhoewel de inkomsten vanuit cultuur in dalende lijn zijn, zal het bestuur evenveel blijven investeren. Een bewijs dat de ondernomen acties van het bestuur lonen, merk je ook aan de daling van de leegstandsinkomsten. 

Schepen van financiën Belinda Beauprez kondigde ook aan dat het stadsbestuur zich aan de belofte van vorig jaar houdt. De ingevoerde vermindering van de gemeentebelasting wordt aangehouden en wordt ook in 2015 niet verhoogd.

Een volgend punt was de goedkeuring van de hervaststelling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.  Zoals verwacht kon de oppositie het niet laten om wederom opmerkingen te maken betreffende de mondelinge vragen en interpellaties.  Vraag is hoelang deze plaat nog door zal draaien.

Tijdens de gemeenteraad werden 3 premies aangepast en/of goedgekeurd.

Bij de gemeentelijke verbeterings- en slooppremie wordt voortaan de nadruk gelegd op de meest urgente en noodzakelijke werkzaamheden.  Als bestuur streven we ernaar om een structurele verbetering van het patrimonium,alsook om een verhoging van de efficiëntie van de middelen, te bewerkstelligen.  De focus op de gratis adviserende screening is dan ook een pluspunt voor de aanvrager. De premie bedraagt maximum 3000€ of 1/3 van de werken. De slooppremie (maximum 5000€) kan enkel positief zijn voor de algemene kwaliteit van het patrimonium alsook van het straatbeeld.

Als tweede willen we dankzij een gemeentelijke verhuurderspremie (maximum 3000€), het verhuren op de privémarkt actief te ondersteunen.  Als bestuur zijn we er van overtuigd dat door deze premie niet enkel de verhuurder maar ook de huurder erbij gebaat is.  Deze premie moet de verhuurder ertoe aanzetten om zijn woning op te waarderen.

Als derde werden de toekenningsvoorwaarden voor de gemeentelijke aanpassingspremie verhoogd.  Hierdoor zullen meer mensen beroep kunnen doen op deze premie. Het netto – belastbaar inkomen van samenwonenden en gehuwden mag niet hoger liggen dan € 34.951; voor alleenstaanden niet hoger liggen dan € 23.302; voor alleenstaanden met een handicap niet hoger liggen dan € 25.254. De vermelde bedragen zijn maxima.

Op deze gemeenteraad werd ook de aankoop van het tabakscentrum goedgekeurd.  Dankzij de efficiënte onderhandelingen van o.a. schepen Belinda Beauprez, zal men eindelijk het archief kunnen centraliseren.

De gemeenteraad had ook een redelijk emotioneel luik, nl.  het ontslag van schepen Rik Braem, gewaardeerd over alle partijgrenzen heen.  Hij wordt opgevolgd door Geert Bossuyt.  Beiden maken deel uit van de SP-a fractie.

Gezien dit initieel de laatste gemeenteraad van het jaar was, sloten we traditioneel af met de nieuwjaarswensen van de voorzitter van de gemeenteraad en die van de verschillende fracties

 

 

 

Virginie Terrier
Fractieleidster N-VA Wervik-Geluwe

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is