Nabeschouwing gemeenteraad 3 februari 2015

Op 9 februari 2015

Bij het vertrekken naar de gemeenteraad had ik niet kunnen inbeelden dat men met de 22 punten op de agenda alle records zouden verbreken omtrent de duur van de gemeenteraad. Gelukkig houdt de gemeenteraadsvoorzitter,Philippe Deleu, de touwtjes strak in handen, want ik vrees dat er anders voor een ontbijt gezorgd moest worden.

De meerjarenplan- en budgetwijziging stonden op de agenda, maar daar waren geen merkwaardige verschuivingen of wijzigingen te melden.  Op de vraag van  Schepen Belinda Beauprez naar uitleg over een persbericht vanuit de oppositie, die haar wantrouwen in het beleid aankaart omdat ze van oordeel zijn dat sommige zaken het daglicht niet mogen zien, kwam echter geen klaar en duidelijk antwoord.  De oppositie  bleef maar doordrammen dat we als beleid de lastprognoses enkel tot 2019 en niet tot 2020 meegeven. Het feit dat er al meer informatie meegegeven wordt  dan er wettelijk vastgelegd is, wordt natuurlijk als normaal beschouwd.   

Onze schepen van financiën Belinda Beauprez beantwoordde met engelengeduld maar gevat alle vragen.  Naar mijn mening, kan de oppositie het moeilijk verteren dat het huidig bestuur een accentverschuiving gemaakt heeft in het te voeren beleid en dit verklaart dan ook hun bitsigheid.   Inderdaad, we voeren een ambitieus beleid, die volop inzet op onze verenigingen en mensen in onze stad. Onze beleidskeuze staat vast:  we investeren NU in  de toekomst.  Grote investeringen zoals een nieuw OC in Geluwe en Kruiseke, zijn al uit de startblokken.  In de pijpleiding staan nog de aanpak van Oosthove, het schooltje van Ter Hand en de Steenakker.  Ook maken we werk van de broodnodige wegenwerken en energiebesparende maatregelen van ons patrimonium. De geschatte kosten voor de aanpak van het betonrot van het zwembad blijven oplopen.  Hierdoor hebben we de keuze gemaakt om eerst en vooral een haalbaarheidsvisie te ontwikkelen over de toekomst van het zwembad.  Ondertussen zal men de veiligheid garanderen door betonnetten te plaatsen.   Onze schepen van financiën Belinda Beauprez beheert “ons geld” als een goede huisvader.   “Het zijn één voor één broodnodige investeringen.  Momenteel is het ook het uitgelezen moment om te investeren, want de rentes staan heellaag.  Of moeten we soms wachten tot de leningen weer op 8 of 9% staan?”  Het besluit van de schepen zorgde voor algemene hilariteit bij de meerderheid  en verstomming bij de oppositie “Blijkbaar zien jullie (de oppositie) het niet zitten om de handdoek op te nemen in 2019,maar geen probleem, we melden jullie nu al dat wij (N-VA) er gerust nog een tijdje willen blijven zitten!”

Na deze toch wel zenuwslopende punten, werd het nieuw organogram voorgelegd ter goedkeuring. Bij de opmaak ervan werd al rekening gehouden om in 2019 de OCMW-diensten te laten samensmelten.  Het organogram bestaat uit 3 delen nl de economische en ondersteunende diensten, de dienst vrije tijd en als derde de grondgebonden diensten.  Ook werd meegegeven dat alle functies vanaf nu geëvalueerd zullen worden. 

Een volgende punt was de goedkeuring van het oprichtingsbesluit en statuten van de W13. Dit is een samenwerkingsverband tussen 13 gemeenten met als doel een beter sociaal- , welzijns- en zorgbeleid door te voeren. Verschillende reeds bestaande samenwerkingsverbanden worden er geïntegreerd.

Schepen Sanne Vantomme, vroeg de goedkeuring voor de aanstelling van de ontwerper voor het OC in Geluwe.  Men zal nl de opdracht gunnen bij wijze van een ontwerpwedstrijd. Tegen mei 2015 wenst men verschillende ontwerpers aan te stellen voor de wedstrijd.  Halfweg september wordt dan de definitieve ontwerper aangesteld.  Eindelijk is het startschot gegeven om de jarenlange zalenproblematiek voor onze verenigingen in Geluwe op te lossen.

Onze gemeenteraadsvoorzitter Philippe Deleu, vroeg, als frequent treinreiziger, de goedkeuring voor de motie in verband met de nieuwe uurregeling bij de NMBS. Sinds december is het voor veel treinreizigers een echte calvarietocht geworden.  Niet enkel de uurregeling is zodanig aangepast dat een pendelaar naar Brussel er bijna dubbel zoveel tijd over doet, maar de NMBS heeft ook  het aantal wagons drastisch beperkt.  Reeds verschillende gemeenten gelegen op lijn 69 hebben ondertussen deze motie goedgekeurd.  Hopelijk wordt met onze vragen rekening gehouden binnen de NMBS.

Hierna volgenden nog drie interpellaties van de CD&V

De eerste was met een vraag waarom ze als gemeenteraadslid nog niet gehoord zijn betreffende de visieontwikkeling van Oosthove.  Eerlijk gezegd begreep ik niet waarom men deze vraag stelde, want men gaat hierin helemaal niet anders te werk dan in het verleden.  De conclusie van de oppositie is dus wel voorbarig want zolang er geen dossier klaar is, kan er weinig informatie gegeven worden.

Een tweede interpellatie over een verklaring van de nieuwe schepen Bossuyt in een persartikel, jawel u leest het goed, waar hij  een persoonlijke mening uit.  Hij vindt nl.  dat de oppositie soms wel overdrijft in het uiten van haar mening.  Blijkbaar vindt de oppositie het opportuun om hierover te interpelleren.  Wat hun volste recht is enerzijds, maar anderzijds, hebben ze zich in het verleden al meermaals geërgerd als er gerefereerd werd naar een krantenartikel of citaat uit een boek….

De derde interpellatie betreft het zwaar verkeer in onze stad. Dit is inderdaad een probleem, die al langer bestaat dan vandaag.  Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de oppositie, in vorige legislatuur in de meerderheid zetelend, maar al te goed weet dat er geen evidente oplossing hiervoor binnen handbereik is.  Men kan als stadsbestuur enkel de opdracht geven aan de politie.  Politie heeft ook maar zijn aantal mensen ter beschikking.  Er moeten nu eenmaal prioriteiten gemaakt worden.  Jammer genoeg kan men niet overal tegelijk zijn. 

Na de openbare zitting die al tot middernacht duurde, volgde nog een gesloten zitting. De zitting werd uiteindelijk rond 1u ’s nachts afgesloten. 

Virginie Terrier

Fractieleidster N-VA Wervik-Geluwe

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is