Nabeschouwing gemeenteraad 7 oktober 2014

Op 13 oktober 2014

De gemeenteraad begon in sombere sfeer.

Het  nieuws dat we die namiddag te horen kregen omtrent de onverwachte sluiting van tabaksfabriek Gryson, kwam hard aan bij de voltallige gemeenteraad.  Het is een waar drama voor de 150 werknemers.  Als stadsbestuur, zullen we dit dan ook van nabij opvolgen.

De oppositie was zoals we reeds van hen gewoon zijn, hard betreffende de brandweerhervorming.  Na de ramp van Gellingen werd op federaal niveau gans de werking van de brandweerzones herbekeken.  Sinds 2010 is er reeds een pre-zone opgestart.  De nieuwe zone, 18 gemeenten, is heel uitgestrekt, van De Panne tot Koksijde in het noorden tot Poperinge en Wervik in het zuiden. Tot in 2018 zouden de 2 posten van Wervik en Geluwe behouden blijven. Intussen, zal besproken worden onder welke vorm er een nieuwe kazerne kan komen.  Ofwel zal die gefinancierd worden door de stad en zal de zone die huren. Ofwel zal de zone die voorzien.  De oppositie was vooral niet akkoord omdat de beslissingen hieromtrent besproken zullen worden in de raad van de nieuwe zone, waar zij dus niet bij betrokken zijn.  De ambulancedienst zou ook in de nieuwe zone opgenomen worden. Op deze gemeenteraad werd een eerste luik goedgekeurd die de financiële verdeelsleutel vastlegt voor 2015. Het komt er dus op neer dat het voor Wervik financieel geen grote impact heeft.  Wat van sommige andere steden en gemeenten helemaal niet het geval is.

Een volgend punt was de budgetwijziging en meerjarenplanwijziging.  Dat onze schepen, Belinda Beauprez, harden mooi werk levert is een feit.  Er zijn geen grote wijzigingen te bespeuren.

De aankoop van het Tabakssyndicaat werd besproken.  Wederom door het harde werk van schepen Belinda Beauprez.  Met de aankoop van deze gebouwen zal men eindelijk het rijke archief kunnen centraliseren.  Waarbij het ook toegankelijker zal worden. 

Schepen Beauprez lichtte de stand van zaken betreffende het schooltje van Ter Hand.  Daar werden er voorbereidende bodemonderzoeken verricht. Binnenkort wordt dan ook een architect aangesteld voor het verder uitwerken van dit dossier. 

Natuurlijk kon de verkoop van het stadhuis van Geluwe  op de korrel genomen door de oppositie.  Dat ook zij in de vorige legislatuur van planwaren, zijn ze wellicht vergeten.  Of hoe men soms kort van geheugen kan zijn. Toch benadrukken we dat we aanvullende voorwaarden zullen toevoegen aan de verkoopovereenkomst.  De gevel zal behouden blijven! Van verkoop van de Gaperis geen sprake zolang het nieuwe OC niet aanwezig is.

Ook hebben we verschillende GRUP’s goedgekeurd.  Zo hopen we gezinnen een kans te geven om in onze stad een eigen huis te bouwen.  Het betreft bouwgronden in deWest-barrierestraat,  GRUPMenensesteenweg-Prinsenstraat-Rapetstraat en GRUP Hovenierstraat. 

Schepen van openbare werken, Belinda Beauprez vroeg ook de goedkeuring voor wegenwerken aan verschillende landelijke wegen.  Hier betreft het Doornkapellestraat, Nieuwe Zoetendalestraat,en kruispunt Dadizelestraat met Dullaardstraat.  

Ook het fuiven wordt door deze coalitie aangemoedigd.  Jeugd is en blijft een groot aandachtspunt binnen ons beleid.  Daarom is een nieuw subsidiereglement Fuiven voorgesteld.  Een vereniging die lid is van de sport-,cultuur- of jeugdraad, kan vanaf nu aanspraak maken van max.  200 euro voor de huur van een zaal alsook een premie voor het inschakelen van professionele beveiliging en dit voor een maximumbedrag van 300 euro.

Alhoewel het een korte agenda was, duurde de gemeenteraad toch tot enkele minuten voor 23u.

Virginie Terrier

Fractieleidster N-VA Wervik-Geluwe

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is