Neen tegen komst nertsenkwekerij in Wervik

Op 4 september 2013, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

De deputatie (bestuursmeerderheid van CD&V, sp.a & Open VLD) van de provincie West-Vlaanderen neemt normaliter op donderdag 5 september een beslissing omtrent de milieuvergunningsaanvraag voor de komst van een nertsenkwekerij van 161.200 nertsen in Wervik op de site van NV Ghesquiere. N-VA West-Vlaanderen, de grootste oppositiepartij in de provincie, roept de deputatie alvast op om rekening te houden met de lokale bezwaren en de vergunning niet te verlenen.

Provincieraadsleden Peter De Roo (Brugge) en Sigrid Vandenbulcke (Menen) aan het woord: “Met N-VA verzetten we ons tegen de komst van nieuwe nertsenkwekerijen en willen we een uitdoofbeleid (over 10 jaar) voor bestaande kwekerijen en een Europese aanpak. Europa adviseert het verbod op kwekerijen. Nederland is, naast China en Denemarken, de 3de bontproducent ter wereld en verbiedt de kweek vanaf 2024. De kweek is al verboden in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Bulgarije en Kroatië (vanaf 2017). Door het aangekondigde verbod op nertsenkwekerijen steken Nederlandse bedrijven de grens over om hun lucratieve handel verder te zetten. Onze provincie mag hiervan niet het slachtoffer worden.”

De Roo vervolgt: “De deputatie kan niet zomaar 2328 bezwaren van de Wervikse bevolking naast zich neerleggen. De aanslag op het milieu is enorm in dit waardevol landschap. De bevolking vreest een ernstige geluidsoverlast door de 60 ventilatiemotoren die dag en nacht zullen draaien. Bovendien wordt het voer voor de nertsen gemaakt van kippenslachtafval en vismeel; een combinatie die een lucht van ontbinding verspreidt en dus ferme geurhinder zal veroorzaken.  Mits ingrepen kan er een geurreductie bereikt worden van 40% en een amoniakreductie van 70%. Toch betekent dit een aanzienlijk restant.”

Met een tewerkstelling van een 12-tal werknemers (hoofdzakelijk in seizoensarbeid) kan nauwelijks gesproken worden over een voldoende economische compensatie. Het kapitaal zal voor de Nederlanders zijn, de overlast voor de Wervikenaren. Ook de lokale Wervikse afdelingen van CD&V en Positief Project en het stadsbestuur (coalitie N-VA, Open VLD en sp.a) van Wervik hebben bezwaar tegen de komst van de nertsenkwekerij. N-VA West-Vlaanderen vraagt de deputatie daarom ernstig na te denken over zoveel onnodig dieren- en mensenleed en om dus geen vergunning af te leveren. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is