Nieuwjaarswensen N-VA Fractie dinsdag 16 december 2014

Op 17 december 2014

2014 Loopt stilaan op zijn einde.

Iedereen is volop de eindejaarsfeesten aan het voorbereiden.  De schoolgaande jeugd wacht vol spanning op zijn of haar rapport en ziet vooral uit naar een welverdiende vakantie.  Studenten maken zich op voor de blokperiode....

Tijdens de eindejaarsperiode blikt ieder van ons wel eens terug op het afgelopen jaar.

...

Op politiek vlak was het alvast een goed gevuld jaar.  

In het voorjaar hebben de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen het politiek landschap  flink door elkaar geschud.  Op ieder niveau  werden nieuwe regeringen gevormd.

Hier, in Wervik kunnen we positief terugblikken op het gevoerde beleid.

Het stadsbestuur komt op kruissnelheid.  Het schepencollege werkt hard en vol overgave door.  De samenwerking en verstandhouding tussen de drie fracties van de meerderheid is optimaal.

Reeds opgestarte dossiers worden verdergezet, zitten in afwerkingsfase of zijn reeds afgewerkt. Denk maar aan de vernieuwing van de centrumstraten, de werken aan de Leie en Leiebrug,... 

Daarnaast werden vooropgestelde punten uit het beleidsplan dit jaar opgestart:

   * De opstart van de plannen omtrent het OC in Geluwe

   * de aankoop van het Tabakssyndicaat, waarbij we eindelijk het archief zullen kunnen centraliseren.

   * De afschaffing van het beurtelings parkeren, die heel wat verkeersellende en parkeerproblemen oplost.

   * het implementeren van nieuwe subsidies ter bevordering van fuiven voor onze jeugd.  

   * alle ondersteunende maatregelen om onze lokale economie een boost te geven.

   * de invoer van prijsdifferentatie, zodat de inwoner geen 2 keer meebetaalt.

   * de huisvestingsoplossing voor één van de grootste verenigingen die onze stad telt.

   * en nog zoveel meer.

Als fractie verheugd het ons dat de oppositie op bepaalde dossiers, zoals onlangs de aanpak betreffende domiciliefraude, ons volmondig steunt. Zo wordt het belang van een constructieve en verenigde aanpak over partijgrenzen heen aangetoond.  Ik hoop dat dit een aanzet was om samen met ons positief en hoopvol naar de toekomst te kijken.  We hopen dat de oppositie onze nieuwe voorstellen verder objectief durft te evalueren, zonder gedoe om het gedoe.

Als fractie wensen we ook uittredend schepen Rik Braem van harte bedanken.

een vaste waarde verlaat ons midden.  Jaren als gemeenteraadslid en de laatste 14 jaar, als schepen, heeft hij, elke dag opnieuw het beste van zichzelf gegeven voor een betere stad.  met uw grijze wijsheid was hij voor onze nieuwbakken schepenen een reële steun en toeverlaat.   Zijn daadkracht, goede wil, gedrevenheid, motivatie en goede raad zullen we vast en zeker missen.  We wensen hem dan ook veel geluk toe in de toekomst, maar vooral een goede gezondheid.  Zodat u samen met uw gezin ten volle kunt genieten van de nieuwe uitdagingen in uw leven.

Ten slotte wensen we iedereen fijne feestdagen en een hartverwarmend en gezond nieuw jaar toe.  Dat het geluk u allen toelacht.  Dat we elkaar hier volgend jaar allen in deze gemeenteraad terugzien en nog beter kunnen samenwerken, zodat we constructief en in alle sereniteit verder kunnen werken aan een nog mooiere, leefbare en warme stad.

Virginie Terrier

Fractieleider N-VA Wervik Geluwe

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is