Noodoproepen vanuit de politiezone Arro Ieper

Op 13 januari 2011

Parlementaire vraag van Kamerlid Jan Van Esbroeck (N-VA)

02 Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de minister van Binnenlandse Zaken over "noodoproepen vanuit de politiezone Arro Ieper" (nr. 1965)

02.01 Jan Van Esbroeck (N-VA): Op 7 januari 2011 vonden twee gewapende overvallen plaats in Wervik, vermoedelijk door dezelfde dader. Een café-uitbater merkte de eerste overval op en belde de hulpdiensten.

Hoewel Wervik tot de zone Arro Ieper behoort, kwam zijn oproep terecht in Doornik. Daar duurde het tien minuten vooraleer iemand hem in het Nederlands te woord kon staan. CRABV 53 COM 090 12/01/2011 11

Hoe vaak gebeurt het dat oproepen naar een foute hulpcentrale worden doorgeschakeld? Welke taaleisen worden er gesteld aan telefoonbeantwoorders in de hulpcentrales?

02.02 Minister Annemie Turtelboom (Nederlands): Het is een bekend probleem. Voor oproepen vanaf een vaste lijn zou dit niet mogen gebeuren. Eventuele foute routeringen worden gemeld aan de telecomoperatoren, die de fout dan rechtzetten. Dat er bij gsm-oproepen af en toe foute routeringen zijn, is onvermijdelijk omdat de oproep via de dichtstbijzijnde zendmast verloopt.

Onze hulpdiensten hebben daarom met nadruk aan de gsm-operatoren gevraagd om hun netwerk aan de taalgrens te optimaliseren. Voor wat betreft de samenwerking met de telecomoperatoren, verwijs ik naar de minister bevoegd voor Telecommunicatie.

Hoewel volgens de taalwetgeving de kennis van de tweede landstaal niet kan worden geëist van telefoonbeantwoorders – met uitzondering van de noodcentrale in Brussel – proberen wij de talenkennis bij de operatoren te bevorderen via premies en opleidingen. Voor het noodnummer 101 wordt dit georganiseerd via een samenwerking met de verschillende centrales. In het kader van het project Werking 112 wordt bekeken hoe de taalondersteuning nog kan worden verbeterd.

02.03 Jan Van Esbroeck (N-VA): In de tien minuten die verloren zijn gegaan, had de tweede overval voorkomen kunnen worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is