Persnota's gemeenteraad 6 december 2011

Op 7 december 2011

Hieronder de persnota's uit de gemeenteraad van 6 december 2011

Te sociaal is asociaal!

Uit de verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen hebben we vernomen dat de Stad positief advies geeft aan maatschappij “De Leie” om een appartementsgebouw, Kruisekestraat 7, aan te kopen.
N-VA Wervik- Geluwe heeft daar meer dan bezwaren bij omdat onze Stad al veel te veel sociale woning telt. Blijkbaar zitten jullie niet op dezelfde golflengte want in het College van Burgemeester en Schepenen werd er verdeeld gestemd volgens de notulen.
Volgens de Vlaamse Maatschappij voor Wonen telt ons patrimonium 849 sociale huurwoningen wat neer komt op11,4 % van alle woningen in onze stad en waar het West-Vlaams gemiddelde amper 5,7% bedraagt (bron woonfiche Wervik).
Klopt het dat bijna 80% van de onbebouwde percelen bouwgrond in handen is van eerder genoemde bouwmaatschappij?
En dit terwijl onze tweeverdieners in de stad praktisch geen betaalbare bouwgrond meer vindt en moet uitwijken naar andere steden.
N-VA Wervik-Geluwe protesteert met klem tegen deze vorm van electoraal belang en vind dat het evenwicht tussen de bevolkingsgroepen ernstig verstoord wordt.
Dit bestuur is zodanig Sociaal dat het tegenover de middenklasse asociaal overkomt.
Wij wensen een Wervik dat bruist en leeft en dit kan enkel als er op alle vlakken evenwichtig bestuurd word.
Wij zijn van oordeel dat de inkomensgrens om een sociale woning te huren te laag is. Gezinnen die met twee gaan werken hebben geen recht meer op een sociale woning omdat het brutoloon te hoog is.

Vantomme Sanne
Gemeenteraadslid

.................................................................................................

N-VA vraagt toepassing van het rookverbod in het jeugdhuis ’t Joc

Omdat ik besloten heb op regelmatige basis  de gebouwen van Stad Wervik te controleren verwonderde het mij zeer toen ik het café van ’t Joc binnentrad ,dat overal sigarettenpeuken op de grond lagen, aangezien het verbod op roken het eerst  bij jeugdhuizen ingevoegd werd, kan niet de bedoeling zijn dat er in een jeugdhuis gerookt wordt. De horecazaken  proberen zich aan de wetgeving te houden, een jeugdhuis dient dit ook te doen en mag geen concurrentie worden voor onze horecazaken omdat in het jeugdhuis gerookt mag worden. Ik maan dan ook de schepen van jeugd aan, de huurder van ‘t Joc hierover aan te spreken. Een jeugdhuis dient een gezonde en aangename ontmoetingsplaats te zijn en van ’t Joc kunt je dit zeker niet zeggen.

Beauprez Belinda
Gemeenteraadslid

.................................................................................................

Stadsgebouwen te Wervik  dienen beter onderhouden te worden, een schepen van patrimonium zou hier verandering kunnen in brengen

Men kan er niet naast kijken zegt Belinda Beauprez (N-VA) onze stadsgebouwen zijn niet verzorgd.
Ik heb reeds meermalen verschillende panden ter sprake gebracht  tijdens de gemeenteraad ,zoals de verloederde toestand van de school in Geluwe, slechte toestand van het schooltje op Ter Hand- ,het gemeentehuis van Geluwe , de toestanden in ’t Joc en de erbarmelijke toestanden  van   D’Arke, Neem nu die laatstgenoemde d’ Arke, de toestanden daar zijn niet nieuw reeds in 2006 was er protest van de KSA om aandacht te vragen voor hun behuizing, en ik geef hen groot gelijk, de panden zien er niet uit, schimmel op de muren, vochtig, en vooral  stel ik mij grote vragen bij de veilgheid van de panden, werd er onlangs een rapport  gemaakt door de brandweer? het moet toch de bedoeling zijn dat de jeugd in veilige lokalen kan vertoeven, schepen van jeugd moet niet wachten tot het jaar van de verkiezingen om actie te ondernemen, de actie kon reeds lang hebben plaatsgevonden. Ik zal niet nalaten in de toekomst de gebouwen te blijven controleren, het is belangrijk dat wij ons patrimonium in stand houden, en dat zij beantwoorden aan veiligheid – gezondheid  en energienormen. Daarom stelt N-VA voor aan de mensen van de volgende coalitie om na te denken om  voor het beleidsdomein patrimonium een schepen verantwoordelijk te maken zodat de gebouwen de aandacht krijgen die ze verdienen.

Beauprez Belinda
Gemeenteraadslid

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is