Tussenkomst gemeenteraad 27-09-2011

Op 28 september 2011

Geen blanco cheque voor het vredegerecht !

N-VA Wervik-Geluwe  betreurt het feit dat er niet onmiddellijk verder werd onderhandeld na de eerste voorstellen van het project vredegerecht . N-VA is voorstander van  het realiseren van het vredegerecht maar in consensus met de buurt en niet tegen gelijk welke prijs. Er waren inderdaad onvolkomenheden bij het eerste voorstel , maar die waren perfect overbrugbaar ,in november 2010 werd door raadslid Beauprez Belinda een nota opgemaakt  die onder andere volgende  bedenkingen meekreeg:

-wegvallen van parkings zal problemen opleveren voor de plaatselijke handel

-aanleg binnenplein valt veel te duur uit  (alternatieve bouwmaterialen te zoeken )

- vier bouwlagen: opletten voor   stedenbouwkundige uitzondering  t.o.v. andere bouwprojecten

-ingang naar de parkings niet meer mogelijk via Duivenstraat  is verkeerstechnisch jammerlijke zaak

-bereikbaarheid brandweer onvoldoende

-goed uit te werken basisakte

-verkoopprijs grond door  de aannemer aan Stad Wervik  voor 100000euro ligt veel te laag

-niet akkoord met het niet aankopen van de parkings  voor privé gebruik van de appartementen

In ieder geval is het zo dat van die nota ongeveer 80 procent werd uitgevoerd  in de huidige nieuwe context  dan begrijpen wij  niet goed waarom wij niet onmiddellijk hebben verder gewerkt aan het nieuwe voorstel. SP.a was nochtans vragende partij om de onderhandelingen verder te zetten, waar bleef CD&V ?.

Er was inderdaad het ongenoegen en de petitie  van de buurt  maar dat  lag grotendeels aan het gebrek aan communicatie van de  bevoegde schepen Ingelbeen, was er  tijdig een gesprek opgestart geweest en  had  men de ongenoegens gebundeld dan kon men toen reeds vertrekken om tot het huidige voorstel te komen. Alles werd liever eerst uitgesteld met het gevolg dat de aannemer ook nieuwe eisen op tafel legde : stad  Wervik dient zich te verbinden om de 800 vierkante meter  kantoren aan 1050 euro (excl BTW )in ruwbouwstaat  aan te kopen tegen uiterlijk  1 juli 2013.Door deze  aankoopbelofte begeeft het stadsbestuur zich op glas ijs temeer het bestek  aangeeft dat de aannemer de private entiteiten op zijn uitsluitend risico moet op de markt brengen…Ook plots is er een melding van een verkeerd schattingsverslag.., gemeenteraad wordt geschorst, tijdens de gemeenteraad antwoord schepen op de vraag van ons raadslid  Beauprez  Belinda  dat de aannemer akkoord is met de prijs van 850 euro per vierkante meter, 1 maand later betalen wij  toch 1050 euro! de geloofwaardigheid in dit dossier is totaal zoek.
Het bouwen van het vredegerecht kost  minder dan het engagement die wij moeten maken  om de kantoren  aan te kopen, waar is de realiteitszin van het PPS project  gebleven?
De toekomst van de kantoren is nog niet duidelijk en dat baart ons zorgen, is er een visie indien er geen kandidaat kopers zouden opduiken ,is er plotseling geld om kantoren aan te kopen terwijl er zoveel zaken afgelast worden omwille van centen tekort in de stadskas ? vb  de optredens de zondag , Leie Events….

In ieder geval dringen wij aan op een duidelijke visie voor het geval er geen koper komt , wij hopen niet met dezelfde visie geconfronteerd  te worden zoals  het kapsalon  dat  vijf  jaar geleden  wegens hoogdringendheid aangekocht werd om  het stadhuis uit te breiden en die nu  voor ongeveer 80.000 euro zal afgebroken zal  worden met bestemming  parking , bedankt huidig stadsbestuur van SP.a en CD&V

Van N-VA komt er geen blanco cheque zonder een visie wat er met het belastinggeld van de burger zal gebeuren,  wij laten de eer over aan  het huidig bestuur SP.a en CD&V  om met de  centen  te gooien!

 

 

Onderhoud tunnels ondermaats

Tijdens de gemeenteraad vroeg ik aan de schepen (groendienst) of zij  het nodige kon doen om het groen aan de fietstunnels te Geluwe beter te laten verzorgen.
Een tijdje geleden was er de officiële opening en alles lag er dan netjes bij , een paar maanden later  is het zeer vuil en is er totaal geen onderhoud aan de tunnels.
De zone dan de fietstunnels is een zone van het Gewest maar volgens het bestek moet de aannemer nog drie jaar instaan voor het groenonderhoud.
Het is dus aan de schepen om deze aan te manen zich te houden aan het bestek en de groenzone te verzorgen.

Wij volgen dit verder op want N-VA zet zich in om een propere en nette stad te bekomen .

 

Geen FRANSE toestanden DEXIA

Naar aanleiding van onderstaand artikel deelde ik mijn bezorgdheid  mee aan de schepen (financiën) en vroeg hem of  bij Stad Wervik  dergelijke leningen lopen. Hij bevestigede tijdens de gemeenteraad dat wij wel leningen hebben met variabele rentevoet bij Dexia maar deze waren niet gekoppeld aan de Zwitserse frank.
Oef, dat is al bij al een meevaller toch is er waakzaamheid geboden voor de leningen met variabele rentevoet  daar deze door de slechte situatie van Dexia, en indien deze zelf geen geld meer kan ophalen.
kan gaan verhogen waardoor wij  torenhoge rentevoeten moeten betalen   en wij in de financiële problemen zouden kunnen komen. Ik heb dan ook gevraagd of de schepen de piste van rente indekking kon bekijken zoals wij hebben gedaan met de leningen van ING. Hij zou dit meenemen.
In ieder geval blijf ik waakzaam en hoop dat onze gemeente geen slachtoffer zal worden van het intussen gekende wanbeleid van Dexia .

Hoe Dexia 5.500 Franse steden en gemeenten ruïneerde

 DEXIA

Duizenden Franse steden en gemeenten dreigen failliet te gaan ten gevolge van ‘toxische’ leningen die hen werden toegekend door de Frans-Belgische bank Dexia. Dat blijkt uit documenten van de bank die in handen kwamen van de Franse krant Libération. Eerder deze maand meldde het persagentschap Reuters al dat Dexia door zes Franse gemeentebesturen is aangeklaagd vanwege het verlenen van kredieten onder dusdanige voorwaarden dat de terugbetaling ervan onmogelijk wordt.

The Guardian gaf daarbij het voorbeeld van een kleine Bretoense gemeente die 3,5 miljoen euro leende tegen 3,99% rente, maar die rente zag oplopen tot meer dan 20% omdat de waarde van de Zwitserse frank een bepaalde grens doorbrak.  De stad Antibes leende 60 miljoen euro, maar moet daar nu 21 miljoen bovenop terugbetalen.  Het ziekenhuis van Dijon leende 111 miljoen euro en kreeg daarvoor ondertussen een rente van 31 miljoen euro aangerekend

Beauprez Belinda
Gemeenteraadslid N-VA

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is