Uit de gemeenteraad

Op 13 februari 2012

Volgens N-VA  dient de sneeuw ook opgeruimd te worden aan de gebouwen van het OCMW en Stad Wervik

In de gemeenteraad  uitte ons raadslid Beauprez Belinda haar ongenoegen over het feit dat de openbare gebouwen van stad en OCMW  de sneeuw dit weekend niet geruimd werd.
Er is een politiereglement voor de bevolking die zegt dat de voetpaden dienen geruimd te worden, dan denk ik ook dat de openbare instanties zowel OCMW als Stad Wervik  hetzelfde moeten kunnen garanderen.
Het is gemakkelijk wetten te maken voor anderen als je ze zelf niet  volgt. Alleen al voor de veiligheid  is het van groot belang dat er geruimd zou worden.
De schepen reageerde dat  het personeel niet meer tijdens  het weekend werkt, dat is een kwestie van keuzes maken merkte ik op, bijvoorbeeld in Wevelgem waren ze verleden weekend met een veegmachine de fietspaden aan het vrijmaken, je ziet maar, de interpretatie van dienstbetoon is  soms erg verschillend.
Wij mogen niet vergeten dat ons stadspersoneel ten dienste  moet staan van de burgers en zoveel weekends sneeuwt het nu ook niet in België .

 

N-VA vraagt de onveilige verkeerssituatie in de Wervikstraat   te Geluwe aan te pakken

Ons raadslid Beauprez Belinda  merkte in de gemeenteraad op dat er dringend nood is aan een  betere verkeerssituatie in de Wervikstraat te Geluwe  vooral ter hoogte van de ingang  van  het voetbalveld   naar de  Ieperstraat toe.
Het is daar telkens zeer druk , een oversteekplaats voor diegenen die gaan voetballen is er niet ,verder in het begin van de Wervikstraat worden veel spiegels afgereden, en wagens  beschadigd.
De voetpaden in de Wervikstraat  moeten op verschillende plaatsen dringend onder  handen genomen worden.
De schepen heeft ons beloofd al het mogelijke te doen om dit te verhelpen,maar natuurlijk is dit een gewestbaan en hangt hij af van de goodwill van de hogere instantie die misschien wel  hun steentje zullen  bijdragen met het oog op de verkiezingen…
Jammer dat wij telkens moeten wachten op een verkiezingsjaar om een doorbraak in een dossier te krijgen ..

Beauprez Belinda
Fractieleider N-VA

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is