Zwaar verkeer voor schoolpoort

Op 5 april 2011

Wij vragen ons af of het eigenlijk de goeie richting uitgaat met de Speie- en Grauwe zusterstraat?

Een aantal maanden geleden hebben jullie (schepencollege) een proefproject opgestart in de site speie- en grauwe zusterstraat, de rijrichting werd gewijzigd.

Alle verkeer komende uit richting Menen én van Oosthove én van de andere kant vanuit het St-Maartensplein moet nu door de Grauwe Zusterstraat met alle gevolgen van dien.

Bewoners van de Grauwe Zusterstraat klagen dat het verkeer toegenomen is en dat er zich gevaarlijke taferelen afspelen in deze straat en dat terwijl het laatste deel van de Speiestraat onderbroken is door werkzaamheden. Welke verkeersdruk zal er nog bijkomen als die opnieuw geopend wordt?

*Wat ik niet goed begrijp is dat alle verkeer wordt doorgestuurd dwars door een straat  waar de ingang van een school zich bevindt?
*De straten zijn niet aangepast om deze rijrichting te veranderen.
Men moet links parkeren en de uitrit van de Gr. Zusterstraat-Molenstraat is ronduit gevaarlijk.
*Ik zie bussen en vrachtwagens draaien rond Oosthove om dan de Gr-zusterstraat in te kunnen rijden anders kunnen die onmogelijk indraaien.
*Men rijdt op het voetpad om de schokken van de verkeersplateau’s te ontwijken, borduren  zakken daardoor weg. Bewoners klagen over geluidsoverlast en schokken.
*Men kan toch onmogelijk de Speiestraat ontlasten door de Grauwe Zusterstraat over te belasten.
*Er kan toch een parkeerroute voorzien worden via de Franciscusstraat als men de rijrichting van de Gr. zusterstraat en Speiestraat terug wijzigt naar weleer. 

We hebben vernomen dat er een bewonersvergadering plaats vond maar mensen die de vergadering bijwoonden delen ons mee dat er geen verslag is toegestuurd na de vergadering en dat er weinig of geen feed-back is.

Ik vraag dat u mijn opmerkingen meeneemt naar de mobiliteitscommissie, deze bij het dossier voegt en deze punten bespreekt alvorens het proefproject ongewijzigd te laten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is