de kracht van verandering..... voelbaar in Wervik !!!

Op 16 december 2013
Persbericht van schepen Belinda Beauprez: "Nieuw bestuur WERVIK gaat tegen de wind in en stelt voor de gemeentebelastingen te verlagen"

In veel gemeenten hoor je over belastingverhogingen en naakte ontslagen, voor ons was dit geen optie zegt schepen van financiën BEAUPREZ BELINDA (N-VA).

Integendeel wij hebben koers gezet naar een beter en efficiënt werken waardoor wij de exploitatiekosten kunnen drukken wat ten goede kan komen aan het personeel en de burger.

De prijs van de vuilzakken zullen per 1 januari omhoog gaan, dit stemt ons bestuur zeker niet gelukkig, Wij weten dat de verwerking afval steeds meer kost en hebben er dan ook alles aan gedaan om de verhoging “redelijk” te houden, dit is ons toch gelukt, als je ziet dat wij in WEST-VLAANDEREN bij de laagste tarieven behoren, er zijn gemeenten waar 1,85 euro gevraagd wordt, dit was voor ons geen optie. Ons bestuur heeft dan ook besloten om die verhoging te compenseren voor de burger via voorstel verlaging van de gemeentebelastingen.

De gemeentebelastingen zullen per 01-01-2014 verlagen van 120 euro naar 108 euro en voor de alleenstaanden van 90 naar 81 euro, let wel het aanslagbiljet die men in december in de bus kreeg is nog voor het aanslagjaar 2013, dus verlaging zal pas volgend jaar van toepassing zijn! Toch een vermindering van inkomsten voor stad Wervik van om en bij de 90000 euro. Ik hoop dat ons bestuur hier de volledige steun krijgt van de oppositie het zou jammer zijn als zij de verlaging voor de burger niet zouden goedkeuren.

Een tweede opsteker in het nieuwe beleid is het voorstel afschaffen van de belasting voor inname openbaar domein zijnde terrassen. Een opsteker voor de horeca, in het voorjaar willen wij dan ook in deze context werk maken van de opmaak van een terrassen reglement, dit vooral om wildgroei te voorkomen.
Verder is er nog het voorstel vrijstelling van belasting voor die woningen die zich afkoppelen van het waterleidingnet wegens verbouwingen, dit voor een periode van twee jaar na de datum van aflevering van de bouwvergunning. Nadien moeten zij zich terug aansluiten op het waterleidingnet.

Twee belastingen zouden wij willen verhogen dit omwille van beleidskeuzes: domiciliefraude aanpakken en zoveel mogelijk bouwgronden op de markt proberen te brengen;
Belastingen op tweede verblijven verhoogd van 650 naar 800 euro, dit zal een hulp zijn om domiciliefraude tegen te gaan. De controles op de tweede verblijven gaan wij ook verhogen.
De belasting op niet bebouwde gronden willen wij ook verhogen waarvan het minimum van 200 naar 250 euro gaat. Het stadsbestuur zou graag zien dat er zoveel mogelijk bouwgronden op de markt gebracht worden zodat nieuwe gezinnen zich kunnen vestigen.

Het budget en de meerjarenplanning brengen wij in naar de gemeenteraad van 7 januari, wij hebben tijd tot uiterlijk 14 januari, daarom vragen wij één voorlopige twaalfden aan om de betaling van de lonen personeel te verzekeren.

Beauprez Belinda
1ste Schepen (financiën)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is