N-VA wil een bijkomend bufferbekken voor de Reutelbeek te Geluwe

Op 7 juni 2016, over deze onderwerpen: Openbare werken

Sigrid en Belinda

 

 

 

 

 

 

West-Vlaanderen / Menen / Wervik – Naar aanleiding van de recente wateroverlast van 31 mei, pleiten provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (Menen) en schepen voor Openbare Werken Belinda Beauprez (Wervik) er voor bij het provinciebestuur om een bufferbekken aan te leggen bij de Reutelbeek te Geluwe.

Werviks Schepen voor Openbare Werken Belinda Beauprez steekt van wal: “De Reutelbeek is héél gevoelig om buiten haar oevers te treden ter hoogte van Geluwe bij wateroverlast. Het water komt vanuit hoger gelegen gebieden zoals Zonnebeke, Beselare, … . Dit zorgde ervoor dat in de Jeruzalemstraat een kinderopvang en de bibliotheek onder water kwamen te staan tijdens de recente wateroverlast van 31 mei. Ook veel privéwoningen en landbouwgronden kwamen onder water te staan, onder andere ook de buurt het Zwaantje werd zwaar getroffen. Bij het ontwerpen van onze openbare werken werd reeds de nodige aandacht besteed om bufferbekkens aan te leggen, echter deze waterlopen vallen onder de provinciale bevoegdheid.”

Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (Menen): “De Reutelbeek is een provinciale beek van tweede categorie. Er werd reeds in het verleden voor de Geluwebeek (dezelfde beek vanaf Menen) een bufferbekken voorzien van 26.000m³ tussen de Guido Gezellestraat te Menen en de Komerenstraat te Geluwe Het is evenwel niet logisch dat er reeds een bufferbekken voorzien werd voor het lager gedeelte van de beek tussen Geluwe en Menen maar niet voor het hoger gelegen gedeelte van de beek Beselare-Geluveld. Een extra bufferbekken met vertraagde waterafvoer naar de lager gelegen gebieden zou één van de oplossingen kunnen zijn. Wij vragen nu dat de provincie, naast de reeds voorziene middelen voor de aanleg van andere bufferbekkens in West-Vlaanderen, ook middelen voorziet voor de aanleg van een bufferbekken voor de Reutelbeek.”

“Wij vragen al langer dat het provinciebestuur meer middelen vrijmaakt voor de aanleg van extra bufferbekkens, bij uitstek een grondgebonden bevoegdheid,” besluit provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (Menen).

 

Auteur:                  Sigrid Vandenbulcke, provincieraadslid N-VA West-Vlaanderen

                               e-mail: sigrid.vandenbulcke [at] west-vlaanderen.be

                               GSM: 0496 505 996

 

                                Belinda Beauprez, schepen Wervik

                               e-mail: belinda.beauprez [at] wervik.be

                               GSM: 0496 281 247

 

Contact:                 Ben Glorieux, fractiemedewerker N-VA West-Vlaanderen

                               e-mail: ben.glorieux [at] n-va.be

                               GSM: 0472 60 13 10

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is