Nieuw dorpshuis op Ter Hand

Op 29 juni 2016, over deze onderwerpen: Patrimonium

Een maquette van het dorpshuis met een ommuurd dorpspleintje voor evenementen
Via de wedstrijd Winvorm werd het architectenbureau Berghman-Dekeyser aangesteld .
Voor het project werd gekozen voor een participatieproject dit betekent dat via de inspraak van de bewoners en verenigingen samen gewerkt werd om tot een volwaardig resultaat te komen.
Dit is een uniek project zegt schepen van Patrimonium BEAUPREZ Belinda voor het eerst krijgen mensen de kans om mee te denken in de opmaak van het project.
Via oa praatcafé met ideeënbus, babbel, later met de nodige vergaderingen werd met veel meningen rekening gehouden en kwamen wij uiteindelijk tot het resultaat dat wij zouden kiezen voor een nieuw ontwerp.
Het is zo dat de huidige gebouwen te kampen hebben met stabiliteitsproblemen, indien wij zouden kiezen voor renovatie zouden wij geconfronteerd worden met torenhoge en oncontroleerbare kosten.
Wij hebben gekozen om een concept te maken waarbij wij de nodige aandacht besteed hebben om een gebouw te creëren die voldoet aan de reguliere werking ,maar daarnaast ook een grote buitenruimte wilden creëren waar mogelijkheden komen om vb kinderen te laten spelen, een buitenterras en buitentoog...
Het is zo dat Ter Hand de laatste jaren een aantal nieuwe jonge inwoners heeft mogen verwelkomen, dit brengt vooral jonge gezinnen met kinderen mee waar ons bestuur ook de nodige aandacht wil schenken, vb een speelplein voor de kinderen op de buitenruimte.
Zal dit project voor iedereen goed zijn? Neen
Zal dit project voor iedereen slecht zijn? Neen
Het is zo dat dit bestuur van stad Wervik zijn beste beentje wil voorzetten om te komen tot een duurzame, efficiënte ruimte om de verenigingen te huisvesten, huisvesten van verenigingen is uiteindelijk een  groot aandachtspunt van ons bestuur.
Wij gaan ook de nodige aandacht besteden om samen te zoeken naar ruimte om een tussentijdse oplossing te vinden tijdens de werken.
Wij zouden graag onze bouwvergunning krijgen ergens tegen oktober, veel zal natuurlijk afhangen van het verkrijgen van de bouwvergunning anders kunnen de werken niet starten.

vriendelijke groeten,

Beauprez Belinda
1ste schepen
Schepen van patrimonium
Stad Wervik

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is