Nieuwjaarswensen N-VA fractie 20/12/2016

Op 20 december 2016

2016 is weer voorbijgevlogen en 2017 komt eraan.

Tijd dus om naar goede traditie, even achterom te kijken. 

Wat we het voorbije jaar wereldwijd zagen, stemt ons allen droevig.
Oorlog, aanslagen, natuurrampen en alle menselijke drama’s die hiermee gepaard gaan.
Extremisme en radicalisme leiden tot perfide acties van geweld.
Gelukkig zijn we hier in onze stad nog gespaard geweest.
Toch is het onze plicht om samen te  blijven werken voor een betere, warme wereld. 

Ook hier in Wervik werken we iedere dag hard met als doel om in een betere stad te kunnen wonen, leven, genieten en werken.

Ik kijk dan ook met enige trots terug maar ook vooruit.  De Verandering is een feit.
We besturen rationeel en objectief.  We hanteren geen enerzijds/anderzijds politiek.
En we blijven open en transparant beleid voeren.  We maken werk van ons rechtvaardig en sociaal gelaat.
We blijven investeren, maar weigeren om de belastingen te verhogen.
We houden rekening met alle bevolkingsgroepen, elk met zijn eigenheid maar met rechten en plichten.

We plukken de vruchten  van hard werken.
Niet enkel de schepenen maar ook de gemeenteraadsleden en bij uitbreiding onze bestuursleden werken hard.
Want ja, het is niet omdat we hier in dit halfrond het hoge woord niet voeren dat ook wij niet mee het beleid bepalen.
Met de voltallige meerderheid hebben we verschillende zaadjes geplant, hebben we ze water gegeven, ze bemest en blijven ze onderhouden.
Met als doel dat al onze stadsgenoten deze kunnen oogsten.

Denk maar aan  het dossier van  GC Geluwe, het GC van Ter Hand, waar inspraak van betrokkenen een prioriteit was, de bezorgdheden en het helpen zoeken naar huisvesting voor verenigingen en daar ook in slagen, de opstart van het dossier Ooshove, de vorderingen in het dossier van de gassite, de hulp voor de landbouwers om door de administratieve molen te geraken na de uitzonderlijke -regenval van mei,  dit en nog veel meer.
Dit alles kan enkel maar wanneer er gezonde financiën zijn.  Ook daar wordt constant aan gewerkt.  Het bestuur is niet bang om aan iedere deur te blijven kloppen om alle nodige subsidies te krijgen. 

N-VA Wervik-Geluwe zal ook in 2017 de ingeslagen weg verder zetten. 

De fractie van N-VA Wervik-Geluwe wenst elk van u een sfeervol eindejaar, kracht om alle uitdagingen die ons tegemoetkomen  aan te pakken, we wensen jullie tijd om te genieten, maar bovenal een goede gezondheid met een warm hart voor elkaar en voor Wervik, Geluwe en Kruiseke.

 

Virginie Terrier

Fractieleider N-VA Wervik-Geluwe

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is