regionaal bedrijventerrein Menen -Wervik

Op 6 juli 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018, Economie & Werk
bedrijventerrein Wervik

N-VA Wervik-Geluwe  is verheugd met de beslissing van de deputatie van de provincie om ‘Menen-West’ aan te duiden als locatie voor het nieuwe regionale bedrijventerrein “Menen- Wervik”.

In 2015 ging de provincie, samen met de steden Wervik, Menen en Wevelgem op zoek naar geschikte locaties voor een nieuw regionaal bedrijventerrein.  N-VA Wervik Geluwe en bij uitbreiding het  voltallig stadsbestuur waren vragende partij om het bedrijventerrein te voorzien op ons grondgebied.   “Dit bedrijventerrein kan enkel een positieve stimulans zijn om ondernemers aan te trekken  en zo ook werkgelegenheid te creëren voor onze inwoners” zegt Virginie Terrier, fractieleider N-VA Wervik. “Het is ook belangrijk dat vooraf bepaald wordt welke economische activiteiten er toegelaten worden. N-VA Wervik-Geluwe is ervan overtuigd dat het bedrijven moeten worden met geringe impact op de omgeving”

De volgende stap is nu het opmaken van een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)

“Daarin zullen we ook erop toezien dat er met verschillende zaken rekening gehouden wordt.  Het aanpakken van de verkeerssituatie op de N58, die reeds door onze minister Ben Weyts voorzien is en het bepalen welke economische activiteiten er plaats vinden zijn al zaken die aandacht nodig hebben.  Daarnaast moet zeker ook rekening gehouden worden met de leefbaarheid van de woonzones in de omgeving.   Door een ruime en doeltreffende buffering kan de impact zo laag mogelijk gehouden worden.” vervolgt Belinda Beauprez, lijsttrekker.  

De beslissing van de provincie kwam er na een grondig onderzoek.  Deze resultaten van het milieueffectenrapport (MER) tonen aan dat Menen-West de minst negatieve impact heeft op landbouw.  De waterproblematiek op deze site is beter te beheersen dan andere de andere locaties.  Tot slot kan dit bedrijventerrein aansluiten op het reeds bestaande bedrijventerrein.

Het plan-MER wordt nu voorgelegd in openbaar onderzoek.  Dit betekent dat het plan vanaf maandag 6 augustus tot en met vrijdag 5 oktober ter inzage is bij de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten, Wervik, Menen en Wevelgem.  Je kunt de documenten ook raadplegen via de website www.west-vlaanderen.be/BedrijventerreinMenenWervik.   “We nodigen dan ook iedereen uit om de plannen in te kijken en jullie opmerkingen en/of  suggesties te formuleren” besluit Virginie Terrier. 

Met vriendelijke groeten,

Contactpersoon:

-  Virginie Terrier – afdelingsvoorzitter & fractieleider N-VA Wervik - 0473/576 491  - virginie.terrier [at] n-va.be

-  Belinda Beauprez – lijsttrekker & schepen Wervik– 0496/281 247 – belinda.beauprez [at] n-va.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is