Stadhuis heeft nood aan een nieuw en moderner onthaal

Op 18 maart 2017, over deze onderwerpen: Patrimonium
Nieuw onthaal Stadhuis


Schepen Philippe Deleu (N-VA) licht de verbouwingswerken voor een nieuw onthaal toe: “Er komt ook een digitaal loket, met twee laptops. Het is de bedoeling dat bezoekers zoveel mogelijk via dit medium werken. Behalve voor complexere zaken, zoals de aangifte van een huwelijk bijvoorbeeld. Op de plaats waar momenteel het onthaal is komt ook een vergaderzaaltje waar minder mobiele mensen een gesprek kunnen hebben met de burgemeester of andere diensten. De stad raadt aan een afspraak te maken, zo ben je zeker dat de bevoegde dienst niet bezet is”.

“In het voormalige bureel van de dienst burgerlijke stand in het stadhuis te Wervik – gelegen nabij de huidige ingang (kant Ooievaarsstraat) – zal er een nieuw centraal onthaal worden ingericht. Binnen deze ruimte zullen er meerdere personeelsleden worden tewerkgesteld, die zullen instaan voor het persoonlijk en telefonisch onthaal. Daarnaast zullen ze een aantal administratieve taken uitvoeren. Deze dienst zal ook toegankelijk zijn gedurende bepaalde niet-openingsuren van de overige stadsdiensten. Voor de aanpassing van de inkom/onthaal van het stadhuis te Wervik werd er een bestek opgemaakt. De kostenraming bedraagt € 106.991,58, inclusief 21 % BTW (exclusief vast meubilair). De opdracht zou worden gegund via open aanbesteding.”

https://wervik.afdelingen.n-va.be/nieuw-onthaal-stashuis-wervik

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is