Denorme Jari

gemeenteraadslid

Voormalig Praeses van studentenclub Moeder Werviksche.